ר"ח אבא הלל סילבר 12, קומה 14, ר"ג טל: 072-395-2235 פקס: 03-6134000 wb_ariela@yahoo.com

החל משנת 2007 רומניה הינה אחת ממדינות האיחוד האירופאי וככזאת הינה מעניקה לצאצאיה בכל רחבי העולם, לרבות ישראל, את הזכות לקבל ולהשיב לעצמם אזרחות רומנית ודרכון רומני. מהלך זה הניב בעקבותיו נהירה המונית של מאות אלפי צאצאי רומניה לדורותיה לפעול משפטית להשגת אזרחות רומנית שמשמעה אזרחות אירופית מלאה הכוללת זכויות רבות והטבות משמעותיות העשויות לשפר ולהעלות את אורח החיים ובהן: הזכות למגורים בכל אחת ממדינות האיחוד, הזכות ללימודים גבוהים באוניברסיטאות אירופה בעלויות נמוכות במיוחד, אישור לתעסוקה בתנאים זהים לכל אזרחי אירופה (שכר, תנאים סוציאליים, חופשות וכד'), רכישת נכסי נדל"ן, אישור לפתיחת עסק בתנאים קבועים בחוק, פטור מהמתנה מתישה בתורי התיירים בנמלי התעופה של אירופה, כאזרח אירופאי זכאי לפטור מחובת ויזה לארה"ב ועוד.

מתן אזרחות אירופאיות לצאצאי מדינות האיחוד האירופאי ובהם אזרחי העולם הזכאים לאזרחות רומנית, מאתגרת את איגוד האיחוד האירופי באחד המצבים המורכבים מולם ניצב מאז שילובן של הארצות שהשתייכו לאיחוד הסובייטי בעבר, כגון השלכות על השוק העבודה האירופאי ויחסים מדיניים בין מדינות האיחוד.
במאמר זה נסקור את ההתפתחות והשינויים שחלו במדיניות רומניה בעקבות הצטרפותה למדינות האיחוד האירופאי וההשפעות על הזכאים לאזרחות רומנית ודרכון רומני.

היסטורית חוק האזרחות הרומנית

בימי קומה של רומניה הוגדרה מדיניות נוקשה בכל הקשור לזכאות האזרחות הרומנית, על-פיה תושבים ממדינות זרות בעלי שורשים רומנים יהיו זכאים לאזרחות רומנית ודרכון רומני בתנאי ויוותרו על אזרחותם הראשונה, דהיינו של המדינה בה הינם חיים בפועל, כך שלא ניתן היה לאחוז באזרחות כפולה. חוקים נוקשים אלו היו קבילים אף בימי השלטון של ברה"מ ברומניה, כאשר ההבדל היה שהם יושמו באופן סלקטיבי לאוכלוסיות מסוימות ומוגדרות בקפידה.

לאחר הפלת שלטונו של השליט צ'אוצ'סקו, שהניבה תהפוכות והתפרקות הגוש הסובייטי ומכאן עצמאותה של רומניה, החלו בשינוי תקנות החוק לזכאות מקלה אזרחות רומנית ודרכון רומני, אשר התפתחו ושונו במרוצת השנים, עד להגדרתם כיום.
בשנת 1991 חוקק ברומניה חוק הזכאות לאזרחות רומנית אשר מטרתו היתה לבטא את עצמאותה של רומניה ורצונה העז לשוב ולהתאחד עם שטחים ואזורים גיאוגרפיים שהיו לאורך עשרות שנים תחת שלטונה של ברה"מ, ובהם מולדובה אשר נותקה מרומניה בשלהי מלח"ע ה-2.

תנאי קבלת אזרחות רומנית

  • חוק האזרחות הרומנית רבע קריטריונים ברורים לקבלת הזכאות:
  • מגורים ברומניה וניהול אורח חיים מלא במשך 5-8 שנים טרם הגשת הבקשה לאזרחות רומנית
  • בן להורים, או אחד מהם, בעלי אזרחות רומנית, לרבות בן מאומץ חוקית.:
  • על מגיש הבקשה להיות בעל שורשים אתניים רומניים.:
  • אזרחי רומניה לשעבר וצאצאיהם שאזרחותם נשללה מהם מגורמים שונים בניגוד לרצונם והסכמתם טרם שנת 1989.

אזרחים אלו אינם מחויבים לוותר על אזרחותם השניה ואינם מחויבים במגורים קבועים ברומניה.
בעקבות השינויים המקלים בחקיקת חוק האזרחות הרומנית חלה עליה מגמתית במספר הבקשות לקבלת אזרחות רומנית ודרכון רומני, כשרובן המכריע הינו מצד תושבי מולדוביה שרובה המכריע מכיל אזרחים רומנים במקורם, במיוחד לאור העובדה כי בוטלה החובה לוותר על אזרחות שניה ולא קיימם הכרח למגורים קבועים וניהול אורח חיים שגרתי לאורך שנים ברומניה.

בעיית שוק העבודה האירופאי

אחד המצבים המורכבים עימו מתמודדות רוב מדינות האיחוד בעקבות שינויי חקיקת חוק האזרחות האירופאית הינו שוק העבודה האירופאי. בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה בה תושבי מדינות נכשלות מבקשים להגר למדינות משגשגות החברות באיחוד האירופאי במסגרת שוק העבודה החופשי לבעלי אזרחות אירופאית, במטרה להתבסס ולעבוד בהן. אחת הדוגמאות הבולטות למצב זה הינה אנגליה אשר אישרה קבלת יותר ממיליון אזרחים אירופאים שלא ממדינתה במהלך העשור האחרון, מהלך אשר חרט השפעתו על שוק העבודה המקומי ועורר זעמם של האזרחים האנגלים.

חוק האזרחות האירופאית בעתיד

תופעות שוק העבודה האירופאי ואחרות עלולות בעתיד להניב לחץ על ארגון האיחוד האירופאי להחיל שינוי בתקנות חוקי האזרחות של כל מדינה ובהם חוק האזרחות הרומנית. לאור האמור לעיל, ניתן להסיק כי במידה ואכן יחלו שינויים בחוקי הזכאות לאזרחות רומנית וזכאות לדרכון רומני, עשויה להתחולל הרעה בזכאותם של תושבי העולם לאזרחות רומנית, בהם אזרחים ישראלים רבים בעלי שורשים רומנים וצאצאי שאזרחותם הרומנית נלקחה מהם בניגוד לרצונם בימי מלחמת העולם השניה ולאחריה. קבלת אזרחות רומנית ודרכון רומני הינה שימושית ויעילה במיוחד לישראלים צעירים, צאצאים לילידי רומניה, אשר חפצים לטייל ברחבי העולם ולרכוש השכלה גבוהה ואיכותית, ללא הצורך להשקיע את מיטב כספם במידה שאינה הולמת ואינה מוצדקת- כפי שמתרחש, לצערנו הרב, במדינת ישראל. כיום חלה עליה מתמדת במגמת הנהירה לאירופה בקרב ישראלים צעירים, רווקים, נשואים והורים לילדים, שזכו לאזרחות אירופאית ודרכון אירופאי, כגון אזרחות רומנית, אשר מוצאים שם תעסוקה מכובדת בהתאם להכשרתם, הן כעצמאים והן כבעלי תפקידים בחברות מובילות ובוחרים להקים את ביתם, או לפחות להתבסס כלכלית למשך מס' שנים.

התקשרו כעת