ר"ח אבא הלל סילבר 12, קומה 14, ר"ג טל: 072-395-2235 פקס: 03-6134000 wb_ariela@yahoo.com

נוטריון רומנית הינו עו"ד מוסמך לעסוק במגוון תחומי הנוטריון המאוגדים תחת מטריה אחת: ניסוח ומתן אישור חוקי לאישורים ומסמכים משפטיים בתחומים מגוונים, בדגש על ביצוע פעולות אלו אודות מסמכים המעידים על אזרחות רומנית והזכאות לה, כמו-גם קבלת דרכון רומני ומכלול הזכויות לבעליו.

חתימת נוטריון רומני אודות מסמך משפטי, משמעותה כתוקף שהמסמך נבדק, מוסכם הדדית על ידי הנוגעים לו ומאושר כמסמך חוקי, לרבות כעדות בכל ערכאה, לרבות בבתי משפט בחו"ל בכלל, וברשויות החוק ברומניה בפרט. במסגרת הליכי הבקשה לקבלת אזרחות רומנית, מן הכורח להעזר בשירותי עו"ד ונוטריון רומני שיפעל באופן מקצועי ומיומן, לרבות ניהול, איתור ותרגום נוטריוני לניירת הסבוכה מעברית לרומנית ו/או מרומנית לעברית ולאשר נכונותם.

בין המסמכים והפעולות הרבות המחייבים אישורו של נוטריון רומני ניתן למצוא:
· תרגום נוטריוני לייפוי כוח נוטריוני עבור העורך דין המטפל בענייני לקוחותיו ברומניה
· אישור נוטריוני לחתימת מבקש האזרחות הרומנית והדרכון הרומני.
· אישור נכונות המסמכים המצורפים ותרגומם בדבר פרטים אישיים, תעודת לידה, נישואין, תעודות שינוי שם, צאצאים, דרכונים, תעודות לימודים ועוד רבים אחרים.
· אימות העתקי מסמכים "נאמן למקור" המעידים על הזכאות לאזרחות האירופאית הנדונה.
· תרגום נוטריוני רומני למסמכים מעברית לרומנית ותרגום נוטריוני למסמכים מרומנית לעברית, או לישראלים אשר בידם תעודות בכל שפה נוספת, כגון אימות מסמכים מצרפתית לרומנית, תרגום נוטריוני רומני מאנגלית לרומנית וההיפך.
· אימות וחתימה אודות תצהירים הנמסרים בפני הנוטריון.

מגוון מסמכי, תצהירי ואישורי נוטריון רומני, נערכים ונחתמים בהתאם לדרישות רשויות החוק ברומניה ותוך התדיינות רציפה מולם, הכרה מעמיקה והבנת חוקי המדינה, השקפת עולמן ואורח חייהן. זאת, במטרה למנוע פרצות בהליך קבלת האזרחות והדרכון הרומנים, אשר ישבשו ואף ימנעו כליל את הצלחתו ולהבטיח השגת האזרחות והדרכון הרומני המיוחלים.

התקשרו כעת